Image 2021 08 13 T16 13 12

Omstilling og outsourcing

Med over 60 års erfaring kan vi tilby ekspertise på en rekke områder, stabilitet og verdifulle globale ressurser som oppfyller kravene til din bedrift. Det blir stadig mer vanlig at bedrifter som er i en effektiviseringsprosess, omorganiserer arbeidsplassen og i verste fall tyr til nedbemanning. I slike prosesser bistår Kelly med målrettede tiltak for ansatte som berøres av endringen. Med våre omstillingsprogrammer blir ansatte løpende vurdert og tilbudt ledige oppdrag fra Kellys jobbdatabase når disse dukker opp og som er relevant for deres bakgrunn og ønsker.
Kelly tilbyr skreddersydde outsourcing- og rådgivningsløsninger, uansett hvilke bemanningsbehov bedriften din måtte ha. Ved å outsource støttefunksjoner til oss kan bedriften konsentrere seg helt og fullt om kjernevirksomheten.
Image 2021 08 13 T16 13 12

I kombinasjon av dyktige spesialister, moderne programvareløsninger og 60 års bransjeerfaring optimaliserer Kelly virksomheten innen følgende områder:

Kontor: post, ekspedisjon og mottak, ekspressforsendelse, internt kopisenter
Transaksjonshåndtering: diverse kreditorer, fakturering, behandling av lånesøknader, innkjøp
Distribusjon: produksjonsstyring, inngående spedisjon, plukke-/pakkeoperasjoner, lagerstyring
Administrasjon: tekstbehandling, desktop publishing, resepsjon/sentralbord, administrasjon av arkiv
Du oppnår: økt effektivitet gjennom opplæring og forbedrede prosesser, større engasjement med motiverte medarbeidere som jobber mot definerte mål, samt lavere og mer forutsigbare kostnader, ettersom Kellys ledende posisjon gir deg tilgang til avanserte ledelseskonsepter og teknologi som reduserer driftskostnadene.

Image 2021 08 13 T16 13 12