Kelly Scientific Resources

På jakt etter nye medarbeidere til stillinger innen Life Science?

Kelly Scientific Resources har spesialisert seg på rekrutteringsoppdrag til Life Science-industrien. KSR har vært i Life Science-industrien i Norge siden 2005 og vi har bygd opp vår kunnskap og kompetanse gjennom å utvikle et nært forhold til våre kunder. Gjennom vår kjennskap til aktuelle kandidater og til de ulike spesialiststillingene, kan vi raskt skreddersy en plan for rekrutteringsprosessen samt komme opp med relevante kandidater til en stilling.

Kelly Scientific Resources (KSR) jobber tett med Life Science-industrien og vi har et stort kandidatnettverk som vi løpende oppdaterer. Vi er en egen spesialistavdeling under Kelly Services Norge og er en global leverandør av rekrutteringstjenester til 89 % av Fortune 500-selskapene innen Life Science-industrien. Blant våre kunder finner man både globale og nasjonale legemiddel-/medtech- og biotech-selskaper. Dessuten er vi et eksklusivt medlem og samarbeidspartner for Oslo Cancer Cluster. Vi bruker aktivt digitale kanaler og anerkjente rekrutteringsverktøy til å utføre profesjonelle og transparente rekrutteringsprosesser for å skaffe til veie de beste talentene til våre klienter innen Life Science.

Life Science Industrien

Tjenester vi kan tilby:

 • Executive Search
 • Search & Selection
 • Bistå med delprosesser innen Executive Search/Search & Selection
 • Aktiv rådgivning i hele rekrutteringsprosessen
 • Utleie av fagspesialister 

Selskaper vi jobber med innen Life Science industrien

 • Legemiddelindustrien
 • Bioteknologi
 • Medisinsk - teknisk
 • Fiskevaksine
 • Diagnostisk

 

Kelly Scientific løser alle oppdrag som innebærer behov for fagspesialister eller lederstillinger på ulike nivåer. Eksempler på stillinger er:

 • Medical advisor
 • Medical Scientific Liason
 • Medical Director
 • Quality Assurance
 • Quality Control
 • Produktspesialist
 • Clinical Manager

 

I tillegg kan vi dekke alle andre behov for kvalifisert personell i støttefunksjoner i disse selskapene, det være seg innen økonomi, salg eller administrasjon. Slike oppdrag henvises videre til våre spesialister i avdelingene Kelly Office og Kelly Financial Resources. 

 

Talent Acquisition Program (TAP)

Noe av den viktigste jobben vi gjør er å holde kontakt med Life Science-industriens fremste talenter. Gjennom vårt aktive TA-program har vi kontakt med høyskoler og universiteter for å lete frem fremtidens fagspesialister og ledere. Dette gir oss en unik oversikt over dyktige kandidater som ønsker seg inn mot Life Science-industrien og som kan matches til våre klienters behov. Derfor kan vi levere kandidater på kort varsel, både til engasjementer og til faste stillinger.