Omstilling

Omstilling

Det blir mer og mer vanlig at selskaper som er inne i en driftsmessig optimaliseringsprosess, må omorganisere driften og i verste fall ty til nedbemanning. Kelly Services bistår i denne prosessen med målrettede tiltak for de medarbeiderne som rammes. Kelly Services fokuserer på at medarbeiderne er i en jobbskiftesituasjon og tilrettelegger et spesialtilpasset program for disse.

Veien til ny jobb

Kelly Services' omstillingsprogram inneholder kursing, motivasjon og bevissthetstrening. Aktuelle kandidater blir kontinuerlig vurdert og tilbudt oppdrag som er tilgjengelig i Kellys jobbdatabase, dersom det er noe som er relevant ut fra kandidatens bakgrunn og ønsker. Kandidatene får hele tiden kyndig veiledning fra Kellys konsulenter.