Selvstendig konsulent

Selvstendig konsulent/Independent Contractor

Din inngang til Interim (leder)roller eller konsulentstillinger
Å finne drømmejobben og bli der for resten av livet er mindre vanlig i dag enn for 20 år siden. Dagens arbeidsmarked er mer fleksibelt og det blir flere og flere som jobber i prosjekter hos forskjellige bedrifter. Ønsket om selvstendighet, fleksibilitet og søken etter utfordringer driver flere og flere i dag sammenlignet for ti-år tilbake.

Å jobbe som selvstendige næringsdrivende eller frilansere er spesialister som ønsker et annet alternativ enn å være fast ansatt noe sted. En tredjedel av alle medarbeidere over hele verden jobber i dag som selvstendig næringsdrivende
eller frilansere og trenden viser at dette vil øke fremover.

For bedrifter medfører dette både økt risiko og store muligheter. Rekrutteringen står overfor enorme utfordringer som et resultat av digitalisering, den globale økonomiske situasjonen og demografiske endringer. De selskapene som fortsatt ønsker kun faste ansatte som før, vil gå glipp av de beste talentene på markedet. De som utvikler en mer fleksibel arbeidstokk og ser verdien av talenter vil få et konkurransefortrinn for fremtiden. 

Vi har vært aktive i over 70 år og har vi lært å tilpasse oss til markedets behov. Med tilbud om selvstendige konsulenter/Independent Contractor (IC) tilbyr vi våre kunder tilgang til en høyt kvalifisert og en spesialisert faggruppe. Vi hjelper våre kunder med å finne den rette IC for prosjektet – om det er en selvstendig konsulent eller en midlertidig leder.

Når trenger du en selvstendig konsulent/IC?

Endring av markedsbehov eller plutselig behov for flere spesialister i en kortsiktig eller lengre periode? Det har skjedd noe uforutsett i en avdeling og det kan få kritiske konsekvenser for den daglige driften – du trenger en høyt kvalifisert spesialist i løpet av kort tid? I denne ofte stressende situasjonen kan vi hjelpe deg på en profesjonell og effektivt måte med å skaffe denne eksperten!

Våre spesialistområder:

 • ENGINEERING
 • SCIENTIFIC
 • FINANCE
 • OFFICE
 • LOGISTICS/SUPPLY CHAIN
 • AQUA

Fordelene med en selvstendig konsulent:

 • Øk fleksibiliteten ved hjelp av spisset fagkunnskap
 • Tilgang til spesialister og ledere med næringslivskunnskap i din bransje
 • Fleksibilitet i prosjektlengde når du mangler stillingshjemmel
 • Rask og effektiv løsning med over gjennomsnittlige resultater
 • Bli oppdatert på markedskunnskap og det siste nye
 • Resultatorientert arbeidsform – resultater skal leveres på kort tid
 • Kun effektive arbeidstimer vil bli belastet
 • Du forblir markedsmessig konkurransedyktig