Nøkkelen til suksess

Nøkkelen til suksess

Ansatte er sultne på ny kunnskap og faglig påfyll

Norske arbeidstakere ønsker stadig faglig påfyll og utvikling av sin kompetanse, og hele 65 % sier at de kontinuerlig søker videre utvikling og læring. Det viser ferske tall fra den årlige arbeidslivsundersøkelsen Kelly Global Workforce Index (KGWI).

Undersøkelsen er gjennomført av Kelly Services, og omfatter omkring 122 000 arbeidstakere fra Europa, Nord-Amerika og Asia-/Stillehavs-området, hvorav ca 3 000 i Norge.

I tillegg til et stadig ønske om å lære nye ting, tar hver enkelt mer ansvar for egen kompetanseutvikling, både for å ta grep om egen karriere, men også for å forbli konkurransedyktige i et stadig mer hurtigutviklende og krevende arbeidsmarked.

Undersøkelsen viser at hele 65 % av respondentene i Norge søker aktivt etter, eller vurderer, en eller annen form for videreutdanning eller kurs. Av disse sier 49 % at de ønsker å videreutvikle seg for en mulighet til forfremmelse hos nåværende arbeidsgiver, mens hele 53 % ønsker å utvikle seg for å bli mer attraktive for avansement hos en annen arbeidsgiver, eller for å starte for seg selv (i undersøkelsen kunne man krysse av for flere alternativer).

De unge vil bli værende
I motsetning til hva man kanskje skulle tro, er det de yngste arbeidstakerne som trekker ned denne statistikken, hvor hele 53 % av respondentene i aldersgruppen 19-30 år sier de ønsker å bli hos nåværende arbeidsgiver. Til sammenligning sier hhv 49 % av generasjon X (31-48 år) og 44 % av babyboomerne (49-66 år) det samme. 

– De aller fleste er opptatt av å beholde sin attraktivitet på arbeidsmarkedet, og vi merker stadig økt fokus blant våre ansatte – både eksterne og interne – på kompetanseheving og ønske om faglig påfyll, sier Gry Jødestøl, HR Manager i Kelly Services Norge. – Det å stadig holde seg oppdatert, er helt avgjørende for ikke å sakke akterut i forhold til utviklingen i næringslivet i dag, sier hun.

– Det som kan være verdt å merke seg i denne sammenheng, er at flertallet sier de videreutdanner seg for å bli attraktive overfor nye arbeidsgivere, ikke nødvendigvis for å bli bedre i den jobben de har. Dette kan selvsagt ha flere ulike årsaker, men det blir i alle fall ikke mindre viktig for arbeidsgivere å synliggjøre mulighetene for internt avansement fremover, sier Jødestøl.

Flere resultater fra undersøkelsen i Norge: 

  • 2/3 av de spurte mener at det å opparbeide seg erfaring og kunnskap via den jobben de gjør, er den mest attraktive og effektive metoden for kompetanseutvikling, og foretrekkes klart foran andre alternativer som videreutdanning og kurs, seminarer, profesjonell sertifisering og mentoring. Norge er dermed det landet hvor opplæring i regi av arbeidsgiver verdsettes høyest, og langt høyere enn gjennomsnittet i resten av Europa og verden for øvrig, hvor kun halvparten mener dette er den mest effektive form for kompetanseheving.
  • Evnen til samarbeid, verbal kommunikasjon, lederskap og aktiv lytting, er de egenskapene som blir sett på som aller viktigst for å oppnå suksess i arbeidslivet.
  • Medarbeidere i aldersgruppen 31-48 år (generasjon X), er de som er mest sultne på en helt ny karriereretning, og hvor sannsynligheten er størst for at de i nærmeste fremtid kommer til å omskolere seg.
  • 42 % av de spurte mener at det å kunne snakke flere språk er en avgjørende faktor for suksess i arbeidslivet, og tysk og spansk trekkes frem som de to viktigste språkene i tillegg til engelsk. 

Gry Jødestøl sier at funnene tydelig viser at ansvaret for kompetanseutvikling ikke lenger hviler utelukkende på arbeidsgiver. Men den viser også tydelig at arbeidsgivere som investerer i opplæring og videreutvikling av sine ansatte, ikke bare får igjen for dette i form av økt produktivitet, men også øker sjansen for å beholde de ansatte lenger.

– Ansatte tar selv en stor del av kontrollen, og vurderer gjennom hele karrieren ulike måter å fornye og oppgradere sine ferdigheter på. Får de det ikke der hvor de er, flytter de på seg. Opplæringstiltak og faglig utvikling er i dag er derfor blitt en integrert og nødvendig del av ansettelsesforholdet, og har en viktig betydning for ansattes moral, ytelse og engasjement, sier hun.

Dette og flere resultater fra undersøkelsen, kan du lese mer om i rapporten Career Development and upskilling.

KGWI 1 - 3013 Upskilling