Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

 Logo Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon

Kelly Services Norge har valgt fra 2018 å støtte arbeidet til Kirkens Bymisjon.

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Deres visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Ønsker du vår støtte?

I Kelly Services gjør vi en årlig gjennomgang av hvilke prosjekter og organisasjoner vi skal gi et bidrag til, og har i mellomtiden dessverre ikke kapasitet til å ta i mot henvendelser som dreier seg om dette på telefon. Dersom du ønsker å være med i denne vurderingen, vennligst send en e-post til oslo@kellyservices.no.