Samfunnsengasjement

Samfunnsengasjement

TV-aksjonen 2013 

TV-aksjonen NRK 2013: Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens

Kelly Services støtter årets TV-aksjon; Ingen tid å miste.
Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles.

Ønsker du å være bøssebærer under årets aksjon?
Registrer deg her! 

Du vil motta oppmøtested og tid nærmere aksjonsdagen 20. oktober. Fra 16. september kan du også ringe 02025 for å melde deg som bøssebærer.

Link til giverportalen for næringslivet, finner du her: giverstafett.no

 

Amnesty International 

Amnesty International

Kelly Services har gjennom flere år støttet arbeidet til Amnesty International.

Organisasjonen eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.

Amnesty aksjonerer hver dag for å stoppe henrettelser og tortur, kreve ytringsfrihet, rettferdige rettssaker og protestere mot diskriminering.

 

SRF Bergen 

Salgs- og reklameforeningen (SRF)

SRF er et medlemsbasert nettverk for mennesker i Bergen som vil utvikle relasjoner og kompetanse innen salg og markedsføring. Foreningen tilbyr arrangementer av høyt faglig nivå som bidrar til økt kompetanse for deltakerne og bedriftene. Kelly Services Bergen er en av foreningens samarbeidspartnere.

 

Ønsker du vår støtte?

I Kelly Services gjør vi en årlig gjennomgang av hvilke prosjekter og organisasjoner vi skal gi et bidrag til, og har i mellomtiden dessverre ikke kapasitet til å ta i mot henvendelser som dreier seg om dette på telefon. Dersom du ønsker å være med i denne vurderingen, vennligst send en e-post til oslo@kellyservices.no.