Kelly Services historie

Vår historie

For å imøtekomme etterspørselen etter kontor- og administrasjonsmedarbeidere i Detroit, startet William Russel Kelly i oktober 1946 et nytt selskap. Med seg hadde han kun én medarbeider. Russel Kelly Office Service leverte i all hovedsak tjenester innen kopiering og maskinskriving.

I starten ble oppdragene løst med husmødre og studenter som var fleksible i forhold til arbeidstid. I løpet av desember 1946 hadde Russel Kelly Office Service 12 kunder og $ 848 i omsetning.

I starten sendte kundene sitt arbeid til Mr. Kellys kontor. Etter hvert som kundene fikk tillit til det nye selskapet ble han bedt om å sende sine ansatte til deres kontorer for å skrive på maskin, arkivere eller betjene maskiner.

I løpet av kort tid ønsket flere og flere kunder at Kelly skulle sende medarbeidere ut til dem, ofte på kort varsel, og Mr. Kelly forsto raskt at utleie av egne medarbeidere kunne ha potensial som en ny type service.

Starten på den moderne bemanningsindustrien

Mr. Kelly besluttet å ansette personer med godkjente kontorferdigheter, klare til å arbeide når kundens medarbeidere var på ferie eller syke. I slutten av 1947 hadde utleie av medarbeidere blitt en viktig del av hans virksomhet, og Russel Kelly Office Service hadde nå vokst til 100 medarbeidere. Mr. Kellys utvikling av denne nye type tjeneste, markerte dermed starten på den moderne bemanningsindustrien.

Hurtig ekspansjon

Det ble fort stor etterspørsel etter Kellys kandidater. I 1954 ble det første kontoret åpnet utenfor Michigan, i Louisville Kentucky. I 1955 hadde selskapet 35 kontorer i USA. To år senere skiftet selskapet navn til Kelly Girl Services Inc. I løpet av 60-årene ble «The Kelly Girl®» et nasjonalt ikon, synonymt med høykvalitetsmedarbeidere.

Forskjellige selskaper forsto at det å benytte pålitelige innleide ressurser virket fornuftig. Konsulentene kunne arbeide etter kundens turnuser, i høysesonger, i store prosjekter og ved ferieavløsning. Medarbeiderne, og da spesielt kvinner, fant det hensiktsmessig å kunne arbeide kortere perioder.

Snart ble det også etterspørsel etter andre type medarbeidere enn innen kontor og administrasjon, og selskapet utvidet sitt tjenestetilbud til også å inneholde markedsføring, lager/logistikk og tekniske områder.

For å imøtekomme den store etterspørselen etter denne type arbeidskraft, vokste Kelly hurtig. I slutten av 1964 hadde selskapet åpnet 169 kontorer fordelt på 44 stater.

Kelly Services Inc.

I 1966 skiftet selskapet navn til Kelly Services Inc., for å kunne reflektere den økende mengde tjenester, kunder og konsulenter.

Kvalitet har vært i hovedfokus siden selskapet startet. Alle konsulentene ble «Testet, Bonded, Insured and Guaranteed» og Mr. Kelly sto selv bak denne garantien: Dersom kunden var misfornøyd med konsulenten ble det heller ikke sendt noen faktura – uavhengig av om konsulenten hadde fått lønn.

Skrivetester

Denne fokus på kvalitet gjenspeilet seg også innen testing og opplæring, og selskapet utviklet nasjonens aller første skrivetest. Slik kunne man evaluere konsulentene før de ble sendt ut i oppdrag. På 70- og 80-tallet ble PC-kunnskaper viktig innen kontor og administrasjon, og Kelly Services var det første bemanningsselskapet som utviklet opplæring og testing i skriveferdigheter på PC.

AD Image

Har du lyst til å lære mer om oss og hva vi gjør?

Sjekk ut denne ferske videosnutten!