Ledelsen

Ledelsen i Kelly Services Norge 

Operations Manager Norway
Angelika Wichmann
+47 40 49 79 71
angelika.wichmann@kellyservices.no

Avdelingsleder, Bergen
Annemieke Otten Nesse
+47 922 08 761
annemieke.nesse@kellyservices.no

Kelly Scientific Resources (KSR)
Annemieke Otten Nesse
+47 922 08 761
annemieke.nesse@kellyservices.no

Avdelingsleder, Trondheim
Angelika Wichmann
+47 404 97 971
angelika.wichmann@kellyservices.no

Kelly Office
Aleksander Breilid
+47 92 86 63 08
aleksander.breilid@kellyservices.no
Avdelingsleder, Stavanger
Gunn Marie Henningsen
+ 47 476 36 270
gunnmarie.henningsen@kellyservices.no

Kelly Engineering Resources (KER)
Gunn Marie Henningsen
+47 47 63 62 70  
gunnmarie.henningsen@
kellyservices.no

Kelly Financial Resources (KFR)
Aleksander Breilid
+47 92 86 63 08
aleksander.breilid@kellyservices.no

Kelly Industrial
Fredrik Jacobsen
+47 92 65 76 60
fredrik.jacobsen@kellyservices.no