Timeregistrering

Timeregistrering

I Kelly Services har vi elektronisk timeregistrering via Genus Hours for alle våre konsulenter. Det betyr at du må logge deg inn med brukernavn og passord for å registrere timer. Det er ikke mulig å levere timelister manuelt.

Du vil selvfølgelig få en innføring i bruken av systemet, og det ligger en egen brukerstøtte inne på selve nettsiden hvor du registrerer timer. Du kan også laste ned brukerveiledningen i pdf-format her:

To faste lønnsperioder

I Kelly Services har vi to faste lønnsperioder hver måned:

  • 1.-15. med utbetaling 30. i hver måned 
  • 16.-31. med utbetaling 15. i hver måned

Dette betyr at timene må være registrert senest ved midnatt siste dag i gjeldende lønnsperiode for at utbetaling skal kunne skje til avtalt tid. Ved forsinket registrering vil lønn for de uregistrerte timene først bli utbetalt påfølgende periode.

Oppdragsgiver må logge inn på systemet for å kontrollere timelistene før vi kan fakturere. Etter at frist for innlevering er utløpt, har godkjenner to virkedager til å kontrollere, eventuelt avvise, timelisten. Etter dette vil timelisten bli behandlet av Kelly, og avvisning vil ikke lenger være mulig.

Timelister som det ikke klages på, anses som godkjent, og klare til avlønning og fakturering.

Kontaktinformasjon

I forbindelse med overnevnte, og for å kunne kommunisere mest mulig effektivt, har vi behov for e-postadresse og mobiltelefonnummer til alle våre konsulenter. Vennligst sørg for at vi har korrekt kontaktinformasjon registrert på deg.

Ta gjerne kontakt med din personalkonsulent i Kelly Services dersom du har noen spørsmål.

Innlogging til Genus Hours