Teamleder Regnskap

Posted 21 April 2022
ArbeidstedOslo
Job type Fast
KategoriKelly Finance
ReferenceBBBH526295_1650618569

Job description

Bilia Norge AS

Regnskapsavdelingen søker en dyktig Teamleder som ønsker å være med på Bilia sin videre reise som en av Norges beste servicebedrifter.

Du vil ha en sentral og spennende rolle i selskapet og i tillegg bli en del av et stort nettverk av kollegaer, både i Norge og Sverige.

For oss er engasjement og utvikling viktige verdier, og vi vil at du kan identifisere deg med disse. Hos oss blir du ikke bare sett for dine resultater, her blir du satset på.

I Bilia er vi stolte av at våre medarbeidere, via vår medarbeiderundersøkelse, gir oss svært gode tilbakemeldinger på arbeidsmiljø, engasjement og motivasjon. Det er viktig for oss at nye medarbeidere føler seg velkomne og raskt finner seg til rette. Hos oss får du jobbe med faglige utfordringer i en av Norges ledende bilforhandlerkjeder i et miljø hvor vi gjør hverandre gode. Bilia har levert sterke økonomiske resultater de siste ti årene og har store ambisjoner om fortsatt vekst.

Litt informasjon:

Som Teamleder har du evnen til å veilede, inspirere, og bringe teamet fram til sitt maksimale potensial mot et felles mål

 • Det er i dag 8 personer på teamet, du vil lede disse samt ha personalansvar
 • Generelle arbeidsoppgaver teamet utfører: Kundefordringer og hovedbok (teamet på hovedbok), avsetninger, avstemminger, føre omsetninger, bokføring av lønn i regnskapet påse at regnskap i Sverige gjøres riktig
 • Regnskapsavdelingen har ansvar for diverse bilmerker som føres i hvert sitt system
 • Påse at teamet er ajour og alt ruller og gård - ferieplanlegging etc
 • Ha overordnet ansvar for avslutning av regnskap - særskilt følge opp avvik - avsetninger
 • Gjerne ønskelig at kandidaten har erfaring fra byrå
 • Du vil holde i dialogen med revisor ift levering av diverse dokumentasjon

Formål:

 • Operativt regnskap i konsernet.
 • Bistå regnskapssjef med opplæring og kvalitetssikring av regnskapet.
 • Bistå regnskapssjef med månedsavslutning og rapportering til konsernet.
 • Bistå regnskapssjef med årsavslutning.
 • Sørge for at selskapet offisielle retningslinjer og kvalitetskontroll etterfølges.
 • Kvalitetssikre at regnskapet blir ført riktig og i hht. lovverket.
 • Bidra til videreutvikling til regnskapsfunksjonen.
 • Interaksjon med kollegaer og avdelinger i Bilia for å sikre selskapets mål.
 • Personalansvar.
 • Inngår i ledergruppen i Økonomiavdelingen.

Generelle oppgaver:

 • Effektivisere prosesser og rutiner, samt ut fra dette lede og gjennomføre ulike prosjekter i regnskapsavdelingen inklusiv kunde & kreditt.
 • Lede og koordinere regnskapsavdelingen inklusive kunde & kreditt, som muliggjør at oppgavene løses effektiv og rasjonelt.
 • Månedsavslutning: Påse at regnskapsavdelingen er ajour og avstemmingene er oppdatert innenfor tidsfristene.
 • Årsavslutning: Påse at regnskapsavdelingen er ajour og avstemmingene er oppdatert innenfor tidsfristene.
 • Ansvar for opplæring og kompetansehevning for regnskapsavdelingen inklusiv kunde & kreditt.
 • Bidra til kompetansehevning i regnskapsavdelingen
 • Bistå med rapportering til Bilia Personbil konsernet og Bilia AB.
 • Ansvar / delaktig i prosjektarbeid utover punkt 1.
 • Ansvarlig for oppfølgning av investeringer mot budsjett og rapportering til Bilia AB.
 • Personalansvar for dedikerte personer i avdelingen.
 • Ansvar for å holde avdelingsmøter
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under stillingen og som kan bli tildelt av avdelingsleder Regnskapssjef.
 • God forståelse av IFS. Forstå alle moduler og samspillet mellom disse.
 • Må kunne løse problemer med hjelp av egen innsats eller IFS helpdesk.
 • Forstå sammenhengen mellom øvrige systemer og IFS. Import / eksport av data.

Personlige egenskaper:

 • Du motiveres av å tenke forbedring og utvikling
 • God på å tilrettelegge for gode rutiner, arbeidsprosesser og beslutningsgrunnlag som igjen sikrer god økonomistyring og internkontroll knyttet til finansiell rapportering
 • Ser proaktivt etter muligheter innenfor ansvarsområdet
 • Evne til å prioritere og finne løsninger som sikrer effektiv og stabil drift med god kvalitet
 • Analytisk, strukturert og effektiv med stor gjennomføringsevne
 • Ser viktigheten av godt samarbeid og kommunikasjon for å oppnå gode resultater
 • Du tar initiativ og bygger gode relasjoner med alle dine samarbeidspartnere slik at vi lykkes sammen


Hvorfor velge Bilia som arbeidsgiver:

 • Bilia er miljøsertifisert
 • Engasjerte medarbeidere og ledere
 • Det vil være store muligheter for både faglig og personlig utvikling i miljø som verdsetter initiativ, kunnskapsdeling og engasjement, og hvor graden av fleksibilitet og samarbeid er høy
 • Ettertraktede lønns-, forsikring- og pensjonsordninger.
 • Et børsnotert selskap i vekst med svært gode resultater

Kelly Services fungerer som rekrutteringsbyrå i forbindelse med denne stillingen. Hvis du velger å søke, vil opplysningene dine behandles i samsvar med Kellys personvernerklæring.

Vi er som oppdragsgiver opptatt av mangfold og like muligheter og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av rase, kjønn, funksjonsevne, religion/tro, seksuell orientering og alder.

------------------------------

Kelly Services are acting as an Employment Agency in relation to this role. Should you choose to apply, your information will be processed in accordance with Kelly's Privacy Statement.

As an Equal Opportunities employer, we welcome applications from all suitably qualified persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation or age.