Mekanisk senioringeniør

Posted 09 June 2022
ArbeidstedTysvær
Job type Midlertidig
KategoriOlje og gass
ReferenceBBBH539188_1654778881

Job description

Kelly Services leter nå etter en erfaren mekanisk senioringeniør!

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Disipliningeniør i tidligfasestudier
 • Disiplinleder og/eller prosjekteringsleder i studier
 • Være pådriver i å utvikle optimale konsepter med tanke på kost og kvalitet
 • Utarbeide teknisk underlag for utsetting av oppdrag/innkjøp
 • Oppfølging av oppdrag/innkjøp etter kontraktsinngåelse
 • Bidra til leveransene i studierapporter
 • Sikre at systemerogutstyr er designetihht. disiplinkrav i EPCogFC-kontrakter
 • Sikre omforening av tekniske løsninger med Selskapets basisorganisasjon (teknisk og drift)
 • Sikre at EPC- og FC-kontraktørs leveranser er ihht. gjeldende Selskapets «best practice».
 • Assistere i EPC- og FC-kontraktørs forberedelser, verifikasjon og oppfølging av innkjøpspakker.
 • Sjekke at underleverandørdokumentasjon er ihht. Selskapets krav
 • Oppfølging av tekniskeklarifikasjonerinnenmekaniskdisiplin
 • Planlegge, utføre og følge opp verifikasjoner
 • Bidra til at endringer i prosjekt blir redusert til et minimum

Kvalifikasjoner:

 • Mulighetsstudier, konsept- og FEED-studier, samt gjennomføringsprosjekt
 • Rør og rørdesign, statisk, mekanisk utstyr
 • Teknisk flerfaglig koordinering
 • Lang erfaring fra Kårstø / Selskapets-prosjekter
 • Selvgående innen SAP, NavisWorks, PIMS, Docmap, Procosys, STID, PDMS utstyrs- og rørdesign.
 • God kjennskap til Selskapets tekniske kravspesifikasjoner og styrende dokumentasjon.
 • Språk: Norsk og Engelsk

Varighet:31.03.2023
Lokasjon: Kårstø

Kelly Services fungerer som bemanningsselskap i forbindelse med denne stillingen. Hvis du velger å søke, vil opplysningene dine behandles i samsvar med Kellys personvernerklæring.

Vi er som oppdragsgiver opptatt av mangfold og like muligheter og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av rase, kjønn, funksjonsevne, religion/tro, seksuell orientering og alder.

------------------------------

Kelly Services are acting as an Employment Business in relation to this role. Should you choose to apply, your information will be processed in accordance with Kelly's Privacy Statement.

As an Equal Opportunities employer, we welcome applications from all suitably qualified persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation or age.