IT & Valideringsingeniør/QP (Qualified Person)

Posted 13 June 2022
ArbeidstedOslo
Job type Fast
KategoriLife Sciences
ReferenceBBBH540192_1655203974

Job description


Norsk medisinsk syklotronsenter AS eies av Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Universitet i Oslo. Vi har produksjonslokalene våre på Rikshospitalet i Oslo, og kontorlokaler i Oslo Cancer Cluster Innovation Park på Montebello. Selskapet er opprettet for å utvikle og produsere radiofarmaka til bruk i PET-undersøkelser. I selskapets lokaler har vi en syklotron for produksjon av radioisotoper. I tillegg har vi laboratorier hvor vi produserer de radioaktive produktene som benyttes ved PET-undersøkelser, og for kvalitetskontroll. Disse laboratoriene tilfredsstiller krav til farmasøytisk produksjon og strålevern.

Farmasøyt
IT & validerings Engineer / QP (Qualified Person)
Utviklingen innen PET-radiofarmaka går svært raskt, og i løpet av få år forventes bruken å øke betydelig innenfor flere områder. NMS investerer for en fremtid med innovasjon og vekst, og søker nye kolleger som motiveres av varierte og spennende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og tverrfaglige samarbeid.
Til vår IT & valideringsavdeling søker vi nå en farmasøyt med motivasjon til å jobbe med digitaliseringsprosesser og oppgaver og ansvarsområder som følger:
QP (kvalifisert person):

 • Ansvarlig for gjennomgang av batchdokumentasjon og frigivelse av PET radiofarmaka produsert på NMS.
 • Sikre etterlevelse av GMP og krav gitt i markedsføringstillatelsen
 • Sikre at hele forsyningskjeden av legemidlet til sertifisering er dokumentert og tilgjengelig ved frigivelse
 • Ansvarlig for en eventuell tilbakekalling av produkt.
 • Ekspedisjon av legemiddel til sluttbruker iht gjeldende lovverk (krever norsk ekspedisjonsrett som farmasøyt)


For utførelse av denne rollen kreves omfattende opplæring samt autorisasjon fra Statens legemiddelverk (SLV). Opplæringsperioden tilpasses den enkelte basert på eventuell tidligere relevant erfaring.

IT & validerings ingeniør:

 • Delta i produktutvikling, etablere nye produkter og forbedre eksisterende produktlinjer
 • Delta i og bidra til å drive digitaliseringsarbeid i bedriften.
 • Bidra i metodeutvikling for ulike analysemetoder for nye og eksisterende produkter
 • Utarbeide, kontrollere og godkjenne valideringsprotokoller, rapporter, risikovurderinger og liknende dokumentasjon
 • Innkjøp og kvalifisering av nytt utstyr, samt følge opp rekvalifisering av eksisterende utstyr
 • Bidra i forbindelse med myndighetsinspeksjoner og kundeinspeksjoner
 • Tverrfaglig samarbeid for utvikling og overføring av nye metoder/produkter til tilvirkning
 • Bistå i oppfølging av avvik, endringer og CAPAer i avdelingen
 • Følge opp og videreutvikle IT systemene i selskapet.Kompetanse og egenskaper
Vi søker en person med mastergrad i farmasi, gjerne med erfaring fra GMP og tilvirkning av radiofarmaka. Arbeidsspråk er både norsk og engelsk, og du må beherske begge språk både muntlig og skriftlig.

Du bør være:

 • Løsningsorientert og nytenkende
 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Evnen til å se de store linjene og å tenke helhetlig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Kvalitetsbevisst og serviceinnstilt
 • God på konsekvensutredning og ta avgjørelser basert på risikovurderingerNMS kan tilby en konkurransedyktig lønn, en fleksibel arbeidsdag med stor variasjon og spennende oppgaver. I NMS får du muligheten til å jobbe i et ledende selskap innen radiofarmasøytisk produksjon. Stillingen rapporterer til IT & validerings leder.

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne kontakte Kelly Science og Consultant Nimo Abokor telefon: +47 948 17 541 eller Consultant Ingvild Ringen telefon: +47 988 04 308. Kelly Science er et selskap som spesialiserer seg på rekrutteringer til life science industrien.

Søknader behandles fortløpende og søknadsfrist er snarest.

Kelly Services fungerer som rekrutteringsbyrå i forbindelse med denne stillingen. Hvis du velger å søke, vil opplysningene dine behandles i samsvar med Kellys personvernerklæring.

Vi er som oppdragsgiver opptatt av mangfold og like muligheter og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av rase, kjønn, funksjonsevne, religion/tro, seksuell orientering og alder.

------------------------------

Kelly Services are acting as an Employment Agency in relation to this role. Should you choose to apply, your information will be processed in accordance with Kelly's Privacy Statement.

As an Equal Opportunities employer, we welcome applications from all suitably qualified persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation or age.