Depotmedarbeider

Posted 11 September 2022
ArbeidstedOslo
Job type Fast
KategoriBank, finans og forsikring
ReferenceBBBH558385_1662983397

Job description

Er du Pareto Banks nye depotmedarbeider?
På vegne av Pareto Bank ASA ser vi nå etter en depotmedarbeider til en fast stilling

Pareto Bank er en spesialisert forretningsbank, effektivt organisert rundt kompetanse og personlig service. Våre fokusområder er eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering i tillegg til dagligbanktjenester og innskudd. Vi har en særlig sterk posisjon innenfor finansiering av boligprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke skreddersydde finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter og deres eiere, og vi har en langsiktig tilstedeværelse innen skipsfinansiering.

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. Banken ble børsnotert i 2016, og har i dag en markedsverdi på rundt 3,6 milliarder, 59 medarbeidere og en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. Resultatet for 2021 ble 505 milliarder etter skatt. Som følge av høy aktivitet og vekstambisjoner søker vi nå etter en ny depotmedarbeider.

Depotavdelingen har grensesnitt mot samtlige av bankens øvrige avdelinger og har ansvar for å gjennomgå kredittsaker, etablere sikkerheter og utbetale lån eller åpne kreditter og garantier. Vi søker etter en person som kan sette seg raskt inn i komplekse saker, jobbe i en hektisk hverdag og kommuniserer godt med kunder og på tvers av bankens avdelinger, både skriftlig og muntlig. Vi trenger en person med stor grad av nøyaktighet, arbeidskapasitet og vilje til å stå på ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Administrere bankens lån og kreditter
 • Gjennomgang og kontroll av bankens kredittsaker
 • Utbetaling av lån, åpning av kredittrammer og etablering av garantie
 • Etablere rettsvern for sikkerheter for kreditter, garantier osv.
 • Vedlikehold av bankens depot (pantefrafall, prioritetsvikelse, debitorskifte m.m)
 • Innfrielser og avvikling av aktuelt depot
 • Følge opp felles e-poster i med interne og eksterne henvendelser til avdelingen
 • Mottak og sortering av post til avdelingen
 • Scanning, arkivering og annet etterarbeid
 • Samarbeide med kundeansvarlig og bankens fagmiljø
 • Delta i kundemøter ved behov


Vi tenker at riktig kandidat har

 • Høyere utdanning, helst innen økonomi eller jus. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdannelse. Nyutdannete oppfordres til å søke.
 • Erfaring fra bank og/eller depot er en fordel, men ikke et krav
 • Høy forståelse for komplekse saker og evne til å se helheten i den enkelte sak
 • Meget god fremstillingsevne, skriftlig og muntligPersonlige egenskaper

 • Utadvendt og med gode samarbeidsevner
 • Takler høyt arbeidstempo
 • Effektiv og med stor arbeidskapasitet
 • Proaktiv og selvstendig
 • Stor grad av nøyaktighet krevesVi kan tilby
En spennende arbeidsplass i Oslo sentrum tilrettelagt for personlig og faglig utvikling. Du vil delta i et team med dedikerte og kunnskapsrike kollegaer og bidra i videreutviklingen av området Depot. Som depotmedarbeider vil du få varierte og faglig spennende arbeidsoppgaver i et uhøytidelig, men profesjonelt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, etter kvalifikasjoner og erfaring

Tiltredelse snarest.

Kelly Services fungerer som rekrutteringsbyrå i forbindelse med denne stillingen. Hvis du velger å søke, vil opplysningene dine behandles i samsvar med Kellys personvernerklæring.

Vi er som oppdragsgiver opptatt av mangfold og like muligheter og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av rase, kjønn, funksjonsevne, religion/tro, seksuell orientering og alder.

------------------------------

Kelly Services are acting as an Employment Agency in relation to this role. Should you choose to apply, your information will be processed in accordance with Kelly's Privacy Statement.

As an Equal Opportunities employer, we welcome applications from all suitably qualified persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation or age.