Tina har en mastergrad i psykologi, med tyngde i arbeids – og organisasjonspsykologi og sosialpsykologi. Hennes hovedfokus er ingeniører, prosjektadministrasjon og ledelse – innen segmenter som for eksempel hydropower, offshore energy, high-tech & engineering