​Thomas har en MSc i biologi og har over 10 års erfaring med rekruttering og bemanning, fortrinnsvis til leder- og spesialiststillinger til den nordiske life/science industrien. Han er sertifisert i flere ulike personlighets- og evnetestsverktøy.