Gunn Marie startet i Kelly, November 2015. Hun har ansvaret for den operasjonelle driften av avdelingen i Stavanger og Kelly Engineering Resources med fokus på IC og BD. Hun inngår i ledergruppen i Kelly. Kunder er hovedsakelig innenfor olje/gass.