Barbara har 12 års erfaring med multidisiplin teknisk rekruttering innen olje- og gass, maritim, energi, industri og IT segment. Hennes rekrutteringserfaring er svært allsidig, hun har jobber med midlertidige oppdrag, fast rekruttering og outplacement.
Barbara er sertifisert i personlighetstesting OPQ & Verify. I Kelly spesialiserer hun seg på headhunting, sourcing og talent pipelining av selvstendige kontraktører – frilansere med lang erfaring og tung kompetansebakgrunn.