Prosjekt koordinator

Posted 11 November 2021
LocationStavanger
Job Type Temporary/Contract
DisciplineOil and gas
ReferenceBBBH493986_1636700226

Job Description


For vår kunde søker vi etter en Prosjekt Koordinator til et langvarig oppdrag.
Arbeidsoppgaver:

 • Generell støtte til prosjektet og prosjektledergruppen
 • Oppfølgingsprosedyrer og systemer, basert på administrative krav i kontrakten
 • Vedlikeholde interne og eksterne kommunikasjonsplattformer
 • Følge opp korrespondansearkivsystemer, maler og distribusjonslister, og håndtere inn-/utgående korrespondanse
 • Ukentlige/månedlige rapporteringer
 • Organisere dokumenter som organisasjonskart, ferieliste, kontaktliste, presentasjoner og rapporter
 • Organisere møter og arrangementer
 • Utarbeide presentasjoner og andre dokumenter
 • Gjennomføre møtereferater og/eller handlingslister
 • Sende inn og godkjenne IT-utstyrsforespørsler, og følge opp IT-kostnader
 • Sørge for at kontorområdet er ryddig og oppdatert med info, plakater, tavler etc.
 • Håndtere endringer og oppdatere kontorlayoutplaner
 • Sørge for mobilisering og demobilisering av prosjektpersonellKvalifikasjoner/egenskaper:

 • Høyskole-/universitetsutdanning, fortrinnsvis Bachelor i Business Administration i er en fordel
 • Erfaring fra prosjektarbeid og administrative prosjektoppgaver
 • Gode muntlige/skriftlige kommunikasjonsevner på engelsk og norsk
 • Gode IT-kunnskaper og bruk av samarbeidsverktøy MS Office, SharePoint
 • Serviceinnstilling, proaktiv, fleksibel og kundeinnstilt

Kelly Services fungerer som rekrutteringsbyrå i forbindelse med denne stillingen. Hvis du velger å søke, vil opplysningene dine behandles i samsvar med Kellys personvernerklæring.

Vi er som oppdragsgiver opptatt av mangfold og like muligheter og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av rase, kjønn, funksjonsevne, religion/tro, seksuell orientering og alder.

------------------------------

Kelly Services are acting as an Employment Business in relation to this role. Should you choose to apply, your information will be processed in accordance with Kelly's Privacy Statement.

As an Equal Opportunities employer, we welcome applications from all suitably qualified persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation or age.