Back to Blogs
Blog Img

Selvstendig næringsdrivende og rekrutteringsfirma

For å kunne følge med på hvilke prosjekter som er tilgjengelige for selvstendig næringsdrivende, vil samarbeid med rekrutteringsfirma være en fordel. Rekrutteringsselskaper har ofte avtaler med forskjellige kunder, der de får tilsendt oppdrag om å finne prosjektarbeidere til deres prosjekter som ellers ikke blir utlyst. Rekruttere vil da source først i sitt eget nettverk, deretter videre på sider som for eksempel LinkedIn, for å finne selvstendig næringsdrivende som passer til disse prosjektene.

Hva bør CV-er inneholde

Tilsendte oppdrag fra kunder består ofte av kravspesifikasjoner om en kandidats bakgrunn og erfaring. På grunn av dette avhenger rekrutteringsselskapets valg av hvem de velger å presentere svært av den informasjonen de får tilsendt fra selvstendige næringsdrivende. Prosessen ved å velge ut kandidater til prosjektstillinger går raskere enn permanente, da de behandles fortløpende. Det kan for eksempel ta tre dager fra når kunden tar kontakt til rekrutteringsselskap presenterer sine kandidater. Derfor er det meget viktig at det som trengs av informasjon allerede er på CV-en.

En liste på hva som bør være med i en selvstendig næringsdrivende CV:

  • Fullt navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-post og et profesjonelt bilde.

  • Kort om deg (soft skills: analytisk, teamarbeider etc).

  • Arbeidserfaring: måned/år – måned/år Arbeidsgiver – Stillingstittel og minst 2-3 punkter med hvilke arbeidsoppgaver du har hatt. Eksempel “January 2015 – July 2015 Kelly Services - Mechanical Engineer”

  • Er det et lenger hull i CV-en er det fint om det fylles ut. Eksempel «May 2016 – February 2017: Travelled the world».

  • Kurs og sertifiseringer (navn på kurs, kursholder og dato).

  • IT verktøy.

  • Språk og profesjonalitet.

  • Oppsummering av interesser og hobbyer.

Engelsk og norsk CV.

Det er også viktig for en selvstendig næringsdrivende i Norge å ha en oppdatert CV tilgjengelig både på norsk og engelsk. Noen kunder operer med et mellomledd, ofte da en engelskspråklig bedrift. Dette mellomleddet går gjennomtilsendte CV-er fra rekrutteringsselskapene, og filtrerer bort de kandidatene som ikke dekker kriteriene, ikke har like lang erfaring eller er for dyre.

Mellomleddene blir brukt når kunder har flere rekrutteringsselskap som hjelper de med kandidater til samme stilling. I stedet for at kunden selv skal gå gjennom titalls CV-er, tar mellomleddet seg av dette og reduserer antall CV-er til et maks beløp før de videresender til sin kunde. Derfor er presentasjonen rekrutteringsselskap lager av sine kandidater ofte avhengig av den informasjonen som er tilgjengelig i deres CV-er. Manglende informasjon kan være avgjørende selv om kandidaten er svært passende til prosjektstillingen.

Rekrutteringsselskap + selvstendig næringsdrivende = sant.

Vi som rekrutteringsselskap ønsker at våre kandidater skal få jobben. Vi jobber hardt for å gjøre både våre kunder og selvstendige næringsdrivende fornøyde. Derfor er det viktig at en CV er oppdatert og innehar den informasjonen vi trenger for at begge parter skal fylle en prosjektstilling de trives i.

Se ledige stillinger

"It’s a beautiful thing when a career and a passion come together” - Unknown