Back to Blogs
Blog Img

Din praktiske guide for å lage et vellykket karrierekart i 2022

Du står opp hver morgen og går på jobb. Av og til kommer du kanskje over en interessant stillingsannonse, eller du hører noen snakke om en jobb som kunne vært noe for deg. Du har det bra, men du utfordrer ikke deg selv der du jobber i dag.

Vil du ikke oppnå mer i 2022? Kanskje du har blitt påvirket av den store oppsigelsestrenden, eller du er bare klar til å finpusse noen langsiktige karrieremål

Den gode nyheten er at begynnelsen av et nytt år er den perfekte tiden for å tenke nytt om egen karriere. Uansett hvor du er i karrieren din, bør du alltid vite hva ditt endelige karrieremål er og hvordan du skal komme dit. Ellers har karrieren din ingen reell retning, og du reagerer på hendelser i stedet for proaktivt å skape muligheter. Heldigvis finnes det et enkelt verktøy som kan hjelpe deg med å finne ut hvordan du oppnår din ultimate drømmejobb: ditt personlige karrierekart.

Akkurat som et hvert kart, plotter karrierekartet ditt ut en kurs for å komme deg fra punkt A til punkt B. Kursen er formet av dine ambisjoner og ferdigheter. For eksempel, hvis du vil stige til toppen av yrket ditt raskt, bør karrierekartet ditt vise deg den raskeste måten å gjøre det på. Alternativt, hvis du er mer interessert i å ha en rekke livsberikende opplevelser underveis, bør karrierekartet ditt gjenspeile dette.

 

Hvordan går du frem for å lage ditt karrierekart?

 

Det første og viktigste trinnet er å definere ditt endelige karrieremål. Vil du gå inn i ledelsen? Vil du foretrekke å bli en anerkjent ekspert på ditt felt? Eller ønsker du å flytte til et helt annet felt?

Når du har definert karrieremålet ditt, evaluer om dine styrker støtter målet ditt. Som Jane Porter påpeker i sin Fast Company-artikkel «Hvordan lage et karrierekart som faktisk fungerer», vil det å bygge på dine sterke sider hjelpe deg å utmerke deg raskere. Hvis styrkene dine ikke er relevante for målet ditt, omgrupper og se etter et mål som lar deg bruke styrkene dine. Hvis du for eksempel er juniordesigner i et reklamebyrå, men det virkelige talentet ditt ligger innen kommunikasjon og strategi, så vil du bli en god Account manager.

Deretter bestemmer du hva du trenger å oppnå mellom nå og ditt endelige mål. Hvilke stillinger vil du trenge erfaring fra? Hvilke ferdigheter og/eller kvalifikasjoner er nødvendige? Er det en enkel vertikal klatring gjennom gradene, eller vil du ha nytte av å gjøre sidebevegelser for å få en bredere erfaring? Undersøk hvert spørsmål grundig og gjør notater om din optimale vei.

Bestem om noen av dine livsmål kan ha en negativ eller positiv innvirkning på karriereveien din. Vil du oppdra en familie? Vil du jobbe i utlandet? Ikke overse personlige mål og hvordan de henger sammen med dine karrieremål.

 

Nå er det på tide å sette alt sammen

Skriv ned hvor du er nå, samt karrieremålet ditt. Tegn en pil mellom de to og skriv deretter inn hvert av trinnene du må ta underveis.

Ved å bruke samme eksempel som ovenfor, la oss si at du har bestemt deg for å følge ruten for Account manager og til slutt flytte inn i C-suiten hos et av de store internasjonale byråene. Du er interessert i å jobbe i utlandet, og du vil også stifte familie innen fem år.

Et logisk karrierekart ville først være å snakke med din nåværende arbeidsgiver – som kjenner dine sterke sider – om overgangen til Account Manager. Derfra vil en vellykket styring av en rekke høyprofilerte prosjekter til slutt føre deg inn i seniorkontoadministrasjon. Dette ville være et godt tidspunkt å enten flytte til et stort internasjonalt byrå og/eller jobbe utenlands for en stund. Du kan imidlertid også forbli hos din første arbeidsgiver og klatre enda lenger i gradene til toppledelsen og C-suiten, hvorfra du kan ta steget til et internasjonalt byrå hvis du fortsatt vil.

Tenk på karrierekartet som din profesjonelle GPS. Den vet hvor du er, hvor du vil være og hvordan du kan komme dit. En GPS er fleksibel og kan omdirigeres når det er nødvendig, fordi både gode og dårlige ting kan skje som kan påvirke din karrierereise. I eksemplet ovenfor kan det å bli forelder påvirke hvor raskt du avanserer eller om du tilbringer tid i utlandet. Hvis karrieremålet ditt forblir det samme, bør du alltid gå tilbake til karrierekartet ditt for å planlegge en justert kurs.

De siste årene har vært vanskelig og uforutsigbare for oss alle og, forståelig nok, har mange av oss satt karrieremål på pause. Når vi går inn i et helt nytt år, hvorfor ikke fornye ambisjonene dine ved å lage et karrierekart?