Close Send Email Message
profileImage

 Ledelse

Hvordan bli en leder som ansatte ønsker å følge
 Å være sjef betyr å være en effektiv leder. Selv om hver sjef har sin egen unike stil, finnes det en rekke egenskaper som kjennetegner en leder som alle ønsker å følge. Selvfølgelig er det noen få heldige som har disse egenskapene naturlig, men hvis du ikke er en av dem, er det godt å vite at ting kan læres. Her er åtte trekk som kjennetegner effektive ledere og hvordan du kan bli en av dem.   Li ... Read More
ledelse_when_worlds_collide
Med fremveksten av sosiale medier følger enorme muligheter for interaksjon og samtaler mellom ulike samfunnslag, regioner og grupper. Men også en hel del utfordringer – spesielt i forhold til skillet mellom hva som er jobb og hva som er privat. Det å forstå og forholde seg til sosiale medier er i dag et must om man skal henge med i alt som foregår i samfunnet. Utfordringene oppstår idet man skal f ... Read More
ledelse_career_development_and_upskilling
Ansatte er sultne på ny kunnskap og faglig påfyllNorske arbeidstakere ønsker stadig faglig påfyll og utvikling av sin kompetanse, og hele 65 % sier at de kontinuerlig søker videre utvikling og læring. Det viser ferske tall fra den årlige arbeidslivsundersøkelsen Kelly Global Workforce Index (KGWI).Undersøkelsen er gjennomført av Kelly Services, og omfatter omkring 122 000 arbeidstakere fra Europa, ... Les mer
ledelse_raising_employee_engagement
Her er 4 gode grunner til hvorfor...Blant alle rapporter og statistikker som lander på sjefens skrivebord, er det fullt forståelig at resultatene for ansattes engasjement føles som en liten dråpe i et veldig stort hav. Men det er det absolutt ikke. Ansattes engasjement er en av de aller viktigste indikatorene på hvordan virksomheten drives.Engasjerte medarbeidere jobber hardere, bli værende lenger ... Read More
ledelse_dont_tell_me_who_you_are
Stemmer det bedriften kommuniserer utad overens med den virkeligheten de ansatte opplever i hverdagen?Det finnes mange gode grunner til hvorfor bedriften bør justere sin kommunikasjon slik at denne faktisk gjenspeiler kulturen som skjuler seg under overflaten.Veldig mange bedriftspresentasjoner er overfladiske og et resultat av en velmenende markedsavdeling som ønsker at folk skal få et så bra inn ... Read More
ledelse_happiness_and_meaning_at_work
Så mange som 65 % av de som er i jobb i dag vurderer å bytte arbeidsgiver. Gjør din bedrift nok for å ta vare på de ansatte?En veldig vanlig strategi er å tenke at dette ikke gjelder en selv eller bedriften man selv jobber i. Spørsmålet er om dette er en smart strategi.Med mindre du satser på at ingen av dine medarbeidere klarer å få seg en annen jobb, er det på høy tid å få på plass en strategi f ... Read More
ledelse_finding_a_job_you_love
Hvordan kan du gjøre mer av det du liker? Og like bedre det du allerede gjør? Kan næringslivet lære noe av toppidretten?Det er sjelden du hører noen snakke veldig engasjert om jobben sin, er det ikke? Det er nemlig helt normalt å mangle lidenskap for det man gjør. Men bør det være sånn? Mangel på entusiasme for det du gjør, påvirker både produktivitet, kvalitet, engasjement, trivsel og miljø.Selvs ... Read More