Kvalitetsstyring (ISO)

Kelly Services er opptatt av kvalitet, og arbeider kontinuerlig for å innføre Total Quality Management (TQM) på samtlige kontorer rundt om i verden. Målet er å få sertifisert alle våre kvalitetsstyringssystemer i henhold til internasjonalt anerkjente standarder.

ISO 9001-sertifisert

Som en del av dette arbeidet ble Kelly Services i Norge ISO 9001:1996-sertifisert den 16. juni 1995. Sertifiseringen omfatter alle vikartjenester og fastrekrutteringer, og gjelder for samtlige kontorer i Norge.

For oss er kvalitet et grunnleggende forretningsprinssipp, noe som betyr at vi tilbyr våre kunder innovative tjenester og produkter som møter, eller aller helst overgår, forventningene. Gjennom ISO-sertifiseringen forplikter vi oss til å følge ulike prosesser for å sikre kvalitet gjennom hele rekrutteringsprosessen. Måling og kontroll sørger for kontinuerlig forbedring, noe som er et viktig fundament i vår kvalitetsledelse.

Bedre service og oppfølging

Innføringen av et standardisert kvalitetssystem har ført til at andelen lojale kunder har økt betraktelig, noe som igjen har gjort det mulig for Kelly å sikre et høyere og mer stabilt servicenivå. Vi har som et resultat av dette, mulighet til individuelt tilpasset behandling og omfattende oppfølging, uansett hvor våre kunder befinner seg eller hvilke forespørsler vi får. I tillegg tilpasser selvfølgelig også vi oss våre kunders kvalitetstiltak og prosedyrer.

I dag er Kelly Services ISO-9001: 2008-sertifisert.

Sterk profil

Som et resultat av våre kunders fokus og etterspørsel etter kvalitet, har Kelly Services etter hvert blitt ett av verdens aller største selskaper.

Vi har fått en sterkt og profesjonell profil blant kunder, i pressen og i samfunnet generelt. Dette har ført til at Kelly i de siste årene blant annet har mottatt ulike priser og utmerkelser:

  • Best Business Services Company for the 1990s, Forbes magazine
  • Ford Motor Company's Q1 Preferred Quality Award
  • Chrysler Corporation's Quality Excellence Award
  • Xerox Certified Supplier Award
  • Kraft Food's first annual Rick Stuedemann Award for Supplier Excellence

no_DNV

no_DNV

På jakt etter ny medarbeider?

Send forespørsel

På jakt etter ny medarbeider?

Send forespørsel

På jakt etter nye utfordringer?

Søk jobb

På jakt etter nye utfordringer?

Søk jobb
Nyheter fra nettet