Close Send Email Message
profileImage

 
Når to verdener møtes: Om bruken av sosiale medier på jobb

 
ledelse_when_worlds_collide


Med fremveksten av sosiale medier følger enorme muligheter for interaksjon og samtaler mellom ulike samfunnslag, regioner og grupper. Men også en hel del utfordringer – spesielt i forhold til skillet mellom hva som er jobb og hva som er privat. 

Det å forstå og forholde seg til sosiale medier er i dag et must om man skal henge med i alt som foregår i samfunnet. Utfordringene oppstår idet man skal forsøke å lage skillelinjer mellom privat bruk og jobbrelatert bruk. Ett av spørsmålene som dukker opp i denne sammenhengen er hvorvidt de sosiale mediene er et gode eller ikke når det er snakk om bruken av disse i jobbsammenheng. Synspunktene er mange, og delte.

Les mer om dette høyst aktuelle tema i rapporten When worlds collide – the rise of social media for professional and personal use.


Close
Sign in using your Account email or sign in using one of your social networks by clicking an icon below.
 
 
Email:  
Password:  

 
Don't have an account?
Create one now
First Name:  
Last Name:  
Email:  
Password:  
Verify Password: