Close Send Email Message
profileImage

 
Bli en leder som de ansatte ønsker å følge!

 
Hvordan bli en leder som ansatte ønsker å følge


 Å være sjef betyr å være en effektiv leder. Selv om hver sjef har sin egen unike stil, finnes det en rekke egenskaper som kjennetegner en leder som alle ønsker å følge. Selvfølgelig er det noen få heldige som har disse egenskapene naturlig, men hvis du ikke er en av dem, er det godt å vite at ting kan læres. 

Her er åtte trekk som kjennetegner effektive ledere og hvordan du kan bli en av dem. 

 

 Lidenskap

Lidenskap er en av de aller viktigste lederegenskapene. Ikke bare hjelper lidenskap deg med å fokusere og konsentrere energien på saker som appellerer både til deg selv og andre, det får også de du leder til å bli oppmerksomme på sin egen lidenskap, slik at de kan gjøre det samme. For å få, og bevare, lidenskapen for det du gjør, minn deg selv hver dag på hvorfor du valgte nettopp denne jobben; hva du liker, og hvilke spennende nye ting som er under utvikling innenfor ditt felt. Del din lidenskap med andre ved å uttrykke entusiasme for prosjekter, bedriften og bransjen.

 Bevissthet

Som sjef har du en stor innvirkning på folk som er avhengige av deg og ditt lederskap. Ansatte kommer til deg for inspirasjon og løsninger, og det er viktig at du både forstår og respekterer viktigheten av din rolle og ditt ansvar. For å bli mer bevisst på din egen rolle, forsøk med jevne mellomrom å sette deg inn i de ansattes situasjon, og se for deg hvordan dine handlinger og beslutninger påvirker dem.

 Respekt

Selv om det å være sjef ofte innebærer en del makt, vil en god leder aldri misbruke sin posisjon; han/hun forstår den gjensidige avhengigheten mellom dem selv og de som jobber rundt dem. De har alltid respekt for andre, fordi uten ansatte og kolleger, ville de ikke være i stand til å gjøre den jobben de gjør. Uansett hvor kjip dagen har vært, eller hvor ufint enkelte oppfører seg, behandler de alltid andre med respekt. Husk: Selv de vanskeligste konflikter kan håndteres på en sivilisert måte, så lenge du behandler andre slik du selv ønsker å bli behandlet.

 Gode ​​kommunikasjonsegenskaper

Gode ​​ledere er som regel alltid flinke til å kommunisere. De vet hvordan de får oppmerksomheten, og hvordan de skal engasjere andre i samtaler, som igjen styrker relasjoner og skaper resultater. For å utvikle gode kommunikasjonsegenskaper, må du øve. Du bør forsøke å være personlig; ved å vise at du bryr deg, viser du empati. Du må sørge for å kommunisere tydelig, lytte oppmerksomt, og – siden kommunikasjon i mange tilfeller faktisk dreier seg om en eller annen form for forhandling – være forberedt på noen gi og ta noe for å skape en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

 Tilgjengelig

Det å være sjef, medfølger mange oppgaver, men de beste lederne sørger allikevel alltid for å være tilgjengelig for å hjelpe og gi råd til kolleger og ansatte. Det kan være greit å lage en rutine med faste tidspunkt hvor du kan bli avbrutt, og la folk få vite at hvis de trenger å snakke med deg når du er opptatt, er de velkommen til å sette opp en avtale der du kan gi dem din fulle oppmerksomhet.

 Stiller opp for de ansatte

Gode ​​ledere vet at de aldri blir bedre enn sitt team. Det er derfor de støtter sine ansatte på alle mulige måter, fra å oppmuntre til faglig utvikling til å backe dem i saker som de er opptatt av. Så langt det er mulig, bør du støtte dine ansatte i saker de brenner for (med mindre det kommer i konflikt med bedriftens interesser). Gi åpning for forfremmelse; gi ros når det er fortjent, og ikke vær redd for å utfordre teamet ditt om det vil hjelpe dem til vekst.

 Mot

Å være sjef er ikke alltid «en dans på roser», og du kommer garantert opp i situasjoner som virker utfordrende og skremmende. Det å ta sjanser og upopulære avgjørelser er ikke lett, men av og til veldig nødvendig. Uansett hvor redd du er, må du samle mot til å gjøre det rette, selv om konsekvensene kan føles ubehagelige. Husk at i de fleste tilfeller, vil folk forstå ditt dilemma, og respektere deg for å ta det riktige, om enn vanskelige, valget.

 Pålitelighet

Folk ønsker å se opp til troverdige ledere. Pålitelige ledere er ekte, og det er aldri noen tvil om hvor de står. Lær deg å bli mer troverdig ved alltid å være rettferdig og konsekvent. Behandle alle ansatte likt, og hold deg til de samme standarder (eller høyere). Videre være konsekvent i dine avgjørelser og handlinger slik at folk vet de kan stole på deg.

Det at du er sjef, betyr ikke nødvendigvis at du er en effektiv og populær leder. Men ved hjelp av punktene over, kan du utvikle dine lederegenskaper og bli en leder som de ansatte ønske å følge.

 


Close
Sign in using your Account email or sign in using one of your social networks by clicking an icon below.
 
 
Email:  
Password:  

 
Don't have an account?
Create one now
First Name:  
Last Name:  
Email:  
Password:  
Verify Password: